اخذ موافقت قطعی موسسه از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان که در سال 1391 موفق به اخذ موافقت اصولی خود از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده بود پس از طی مراحل کارشناسی و داوری، کارگروه ارتقای دفتر سیاستگذاری پژوهشی و همچنین کمیسون پژوهش و فناوری و شورای گسترش آموزش عالی در سال 1394 موفق به اخذ موافقت قطعی خود برای اولین گروه با نام گروه معماری شد. این موسسه هم اکنون در دو گروه دیگر با عنوان مطالعات فضا و جامعه(مطالعات اجتماعی فضا) و انرژی و ساختمان در حال فعالیت است و درصدد اخذ مجوز قطعی این دو گروه از شورای گسترش آموزش عالی می باشد.

اخذ موافقت قطعی موسسه از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!