انتشار کتاب تولید صنعتی ساختمان در انتشارات شبستان (وابسته به موسسه پژوهشی شیخ بهایی)

کتاب تولید صنعتی ساختمان در 321 صفحه حاصل پژوهشی پیرامون صنعتی سازی ساختمان در کشور است که در واحد فناور کاشانه گستر (وابسته به موسسه پژوهشی شیخ بهایی) به انجام رسیده است. نویسندگان کتاب آقای دکتر بابک داریوش و دکتر امیر پژمان درویش از اعضای هیات علمی موسسه هستند.
کتاب در 4 فصل با عناوین زیر تالیف شده است.
فصل دوم: طراحی و اجرای روش‌های صنعتی
فصل اول: کلیات، ضرورت‌ها و مزایا
فصل سوم: معرفی سیستم‌ها (تکنولوژی‌های ساخت)
فصل چهارم: قطعات و عناصر ساختمانی
در کتاب آمده است:
تولید صنعتی ساختمان یکی از ملزومات حیات مدرن و اولویت های کشور ما است که بنابر دلایل عدیده ای مغفول مانده است. یکی از دلایل ضعف در این مورد، نبود تعریف درست و جامعی از این پدیده در سطح آکادمیک و حرفه ای است. مساله دیگر، نبود نگاه کل نگر و سیستمی به موضوع صنعتی سازی ساختمان است که سبب شده تا تلاشها در این مسیر، به جای تدوین و تولید سیستم های ساختمانی، صرفاً به تولید عناصر صنعتی ساختمان منجر شود و ما دچار فقر نسبی دانشی در تولید روشهای سازه ای کامل یا سازه ای ساختمان در ایران باشیم. از سویی سیستم های ساختمانی صنعتی بین المللی، توسط شرکتهای خصوصی تدوین و تولید می شوند و اطلاعات زیادی از این سیستم ها وجود ندارد. لذا در این کتاب سعی ما این بود تا ضمن پرداختن به مسائل نظری پیرامون موضوع و بررسی سیستم های معتبر داخلی و بین المللی، گام کوچکی در این مسیر بزرگ برداریم.

انتشار کتاب تولید صنعتی ساختمان در انتشارات شبستان (وابسته به موسسه پژوهشی شیخ بهایی)