برگزاری کرسی ترویجی نقد

با مجوز دبیرخانه حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی توسط موسسه پژوهشی شیخ بهایی

ویلا مزرعه

نیاز انسان معاصر

حق اجتماعی

عدالت فضایی

ویلا ؛ تخریب سرزمین، نیاز یا سبک زندگی
ویلا مزرعه ؛ تاکتیک منع هدر رفت منابع

مساله اول: نیاز ویلا و تخریب سرزمین

مساله دوم: نیاز سلامت روانی و فیزیکی انسان مدرن شهرنشین

مساله سوم: توزیع ناعادلانه ثروت، نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم و تفکیک زمین های زراعی

مساله چهارم: همکاری فروشنده روستایی و خریدار شهری در مواجهه با قانونگذار

هرچند تناقصات قانونی و مشکلات حل نشدنی وجود دارد و برخی از دستگاه ها به موانع توسعه بدل شده اند اما با به رسمیت شناختن نیاز سلامتی وروانی مردم و اصلاح قوانین می توان به التیام و پرستاری سرزمین پرداخت:
فرآیند سیاستگذاری برای این موضوع بسیار پیچیده است اما به نظر ما ایده های معمارانه و خلاقانه «می تواند» در مسیر احیا دو مقوله فرهنگی و معیشتی موثر باشند و الگوی بهتری از شیوه های آمیزش گردشگری و کشاورزی ارائه کند که بتواند به جذب سرمایه وحفظ محیط زیست توامان توجه داشته باشد.

این کرسی دارای مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی می باشد و از حمایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دانشگاه مازندران و موسسه پژوهشی شیخ بهایی برخوردار است.

حضور در این کرسی برای عموم آزاد و رایگان است.
لینک پخش آنلاین جلسه
https://www.instagram.com/memarivilla

ارائه دهنده:

امیرعباس ابوطالبی

ناقدین:

دکتر روح اله رحیمی

دکتر نصرت اله گودرزی

مدیر جلسه:

دکتر بابک داریوش

زمان:

سه شنبه

15 آذر 1401

ساعت 10 الی 12

مکان:

دانشکده هنر و معماری

برگزاری کرسی ترویجی نقد

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!