درگذشت استاد گرانقدر دکتر سید یعقوب موسوی

متاسفانه استاد  و دانشمند گرانقدرمان که همچون پدری مهربان ما را در این سالها یاری کردند و به ما آموختند از میان ما رفت. موسسه پژوهشی شیخ بهایی این ضایعه دردناک را به جامعه علمی و خانواده محترم این بزرگوار تسلیت عرض می کند.

این موسسه از ابتدای تاسیس به عنوان عضو شورای پژوهشی، سردبیر مجله Socio- Spatial Studies  و رئیس کنفرانس ملی «جامعه، معماری و شهر» از وجود ایشان بهره مند بود.

درگذشت استاد گرانقدر دکتر سید یعقوب موسوی

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!