نشست صمیمانه اعضای هیات علمی موسسه پژوهشی شیخ بهایی

نشست صمیمانه اعضای هیات علمی موسسه پژوهشی شیخ بهایی آقایان دکتر ناصر براتی، بابک داریوش و خانم فاطمه دستیار با اعضای پیشکسوت مشاور شهرسازی و معماری آقایان مهندس سهراب مشهودی، دبیر شهرسازان در جامعه مهدسان مشاور، آقای دکتر رجب پناهی شهرساز و آقای دکتر زند معمار در تاریخ 14 اردیبهشت.

در این جلسه به معضلات حرفه ای مهندسین مشاور پرداخته شد.

نشست صمیمانه با حرفه مندان پیشکسوت مشاوران معماری و شهرسازی

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!