همکاری در برگزاری استارت آپ انرژی و زمین پاک توسط گروه انرژی موسسه پژوهشی شبستان

همکاری در برگزاری استارت انرژی و زمین پاک توسط گروه انرژی موسسه پژوهشی شبستان

این فعالیت با همکاری اداره کل ارشاد استان مازندران و دانشکده فنی قدسیه در تاریخ 29 الی 31 شهریور در  شهر ساری برگزار شد

همکاری در برگزاری استارت آپ انرژی و زمین پاک توسط گروه انرژی موسسه پژوهشی شبستان

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!