عنوان پژوهش !

متن مورد نظر

خلاصه ماشینی:

“معماری آلن‌ ترجمه موگه رازانی آلن فیلسوف نامدار فرانسوی(1591-8681)بیشتر آثارش مجموعه‌ای هستند از گفتارهای فلسفی و اجتماعی که نویسنده قبلا آنها را در روزنامه‌ای منتشر کرده و بعد به صورت کتاب درآورده است،از قبیل‌ گفتارها دربارهء ادبیات،گفتارها دربارهء قدرت،گفتارها دربارهء زیبایی‌شناسی و غیره،اما در این میان چند کتاب دیگر نیز دارد که جزو این گفتارها نیست و اصلا به صورت کتاب نوشته شده است. بدون شک قدرت معماری در این است که همیشه آثارش از قانون‌ جاذبه زمین و شرایط اقلیمی پیروی می‌کنند،و همین موضوع وسیله و بهانه‌ای برای عمل انسان می‌شود. این نکته تفکری مبهم اما عمیق است و حققتی به شمار می‌آید:زیرا اولا معماری دو هنر اصلی دیگر یعنی نقاشی و پیکرتراشی را با هنر تزئین که بر هردوی آنها مسلط است،هدایت و مدیریت می‌کند. اما باید متوجه باشیم که هنر با این تعریف بیشتر حاصل کار مهندس است تا هنرمند و چون باید سرانجام به دستگاه‌های مدرن و تمام موضوع‌های مربوط به آنها بپردازیم،این جمله پربار برای توصیف این دستگاه‌ها بسیار مناسب است. رد ابزار،تزئین را نجات می‌دهد و چشم در این زمینه بسیار پرتوقع‌ است و بالاخره این‌که تزئین،حتی وقتی از روی الگوهای زیبا کپی شده باشد،به‌محض آن‌که اثر ساخت‌ مکانیکی را برخود داشته باشد،چیزی مثل شیارهای روی قالب یا حفره‌های حاصل از ذوب و سردشدن ماده، غیر قابل تحمل می‌شود. در اینجا به تفاوت میان مخاطب،که آثار را مورد حمایت خود قرار می‌دهد،و جمع،که همه آنها را نابود می‌کند،و نیز به این نکته که سبک در واقع نوعی نزاکت است اما فرم‌ را با محتوا نجات می‌دهد پی‌می‌بریم.”