انتصاب آقای دکتر بابک داریوش به عنوان دبیرکل اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم

در جلسه مجمع عمومی اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم مورخ هفدهم دیماه 1398 که با حضور نماینده وزارت علوم در محل دبیرخانه شورای انجمن های علمی وزارت علوم تشکیل شد، علاوه بر انتخاب موسسه پژوهشی شیخ بهایی به عنوان عضو هیات مدیره حقوقی اتحادیه، آقای دکتر بابک داریوش با رای هیات مدیره به عنوان دبیرکل اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم منصوب شد.

انتصاب دکتر بابک داریوش به عنوان دبیرکل موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!