رگزاری همایش ملی معماری موسیقی ادبیات

همایش با عنوان معماری موسیقی و ادبیات در تاریخ 23 فروردین در نگارخانه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با ارائه مقالات برتر و جلسه پرسش و پاسخ پژوهشگران و حضار برگزار شد            http://conf.isc.gov.ir/618/fa

لینک به سایت همایش

برگزاری همایش ملی معماری موسیقی ادبیات

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!