نشست مشترک هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و موسسه پژوهشی شیخ بهایی

این نشست در تاریخ 23 اردیبهشت 1402 در محل موسسه پژوهشی و با حضور جناب آقای دکتر علی اکبر مسگر، معاون حمایت و گفتمان سازی و سرکار خانم حسین جانی ریاست محترم اداره کرسی های ترویجی و تخصصی شورای دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره از طرف دفتر کرسی های نظریه پردازی و آقایان دکتر ناصر براتی، دکتر سید علی بدری، دکتر شاهو صبار، دکتر فاطمه دستیار و دکتر بابک داریوش از سوی موسسه پژوهشی شیخ بهایی برگزار شد. در این نشست ضمن تبادل نظر و گفتگو پیرامون موضوع نظریه پردازی در معماری و شهرسازی در کشور، مختصری از فعالیت های موسسه در برگزاری کرسی های ترویجی مطرح شد و مقرر شد با حمایت دفتر کرسی های هیات حمایت، موسسه پژوهشی شیخ بهایی نقش پر رنگ تری در برگزاری کرسی های ترویجی در موضوعات مرتبط ایفا نماید.

 

نشست مشترک هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و موسسه پژوهشی شیخ بهایی